Aktualności

Życzenia świąteczne

Kwiecień 3, 2015

Perfect Day Kraków, Tarnów, Zakopane

Marzec 12, 2015

Perfect Moments Katowice

Marzec 7, 2015

W&E

Marzec 4, 2015

Aktualności dot. ślubów poza USC

Luty 11, 2015

Po debacie na Walnym Zgromadzeniu Członków PSKŚ oraz po konsultacjach z Panią mecenas Moniką Drab-Grotowską przedstawiamy znane nam informacje dotyczące zmian w udzielaniu ślubów poza USC. Jest jeszcze wiele kwestii niejasnych, o których interpretację poprosimy MSWiA. Po otrzymaniu wiążących informacji podzielimy się nimi z Wami.

- Jak już wiadomo, ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015 roku. W związku z podjętymi decyzjami w okresie od 1 stycznia do 1 marca 2015 r. obywatele będą obsługiwani na dotychczasowych zasadach. Do 1 marca 2015 r. obowiązuje więc dotychczasowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego

- Konieczne będzie złożenie podania opisującego pożądane miejsce ślubu, dokumentacja fotograficzna mile widziana, choć kierownik danego USC jest i tak zobligowany do dokonania wizji lokalnej, chyba że dane miejsce jest mu znane.

- Decyzja musi być pisemna, nie jak dotąd wystarczała ustna.

- Osoby, które otrzymają odmowę (koniecznie w formie pisemnej) będą uprawnione do wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu są uzasadnione. Rodzi to niestety ryzyko, że w praktyce droga odwoławcza będzie niedostępna, ze względu na czas, jaki zajmuje oczekiwanie na wyrok sądu, zwłaszcza w dużych miastach. Sprawę będziemy wyjaśniać z ministerstwem

- Opłata – w mediach krąży informacja o opłacie za ślub poza USC w wysokości 1000zł, jednak z ustawy wynika tylko, że opłata ta nie może przekroczyć 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Przeciętne wynagrodzenie wynosi na chwilę obecną 3959zł, czyli opłata może sięgać nawet 1979,50zł, ostatecznie kwestię rozstrzygnie rozporządzenie ministerialne, które jak dotąd nie ukazało się.

- Rejonizacja pozostaje, co oznacza, że w wybranym miejscu, gdzie ma się odbyć ceremonia, ślubu może udzielić jedynie urzędnik z Urzędu Gminy, do którego miejsce należy. Niestety nie udało się przeforsować tej zmiany, o którą również zabiegaliśmy, aby można było zaprosić do udzielenia ślubu urzędnika z innej gminy.

BlueBell

Styczeń 23, 2015

Walne Zgromadzenie PSKŚ 2014 za nami

Styczeń 21, 2015

Kolejny raz agencje ślubne z całej Polski, zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Konsultantów Ślubnych spotkały się na dorocznym Walnym Zebraniu Członków. Po raz pierwszy to wydarzenie miało miejsce na Pomorzu. Gościł nas Hotel Sofitel Grand w Sopocie, któremu bardzo dziękujemy za profesjonalną i miłą obsługę.

Pierwszy dzień obrad był czasem podsumowań całorocznych działań oraz wymiany doświadczeń. Najważniejszym naszym dokonaniem jest liberalizacja przepisów dotyczących możliwości zawierania ślubów cywilnych poza lokalem USC. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015 roku. Zmiana tej ustawy była możliwa dzięki naszej inicjatywie i zebranych ponad 1000 podpisach pod petycją oraz dzięki poparciu Senatora Jarosława Laseckiego,zdobyciu poparcia wielu instytucji i organizacji.

Nasze spotkanie miało także na celu opracowanie planu pracy na kolejny rok. Każdy uczestnik ma wyznaczone zadanie, a pracy będzie dużo zwłaszcza, że czeka nas zmiana strony internetowej. Mamy nadzieję, że będzie się Wam podobać nasza nowa odsłona.

Nowy cel strategiczny PSKŚ: wzmacnianie wśród potencjalnych klientów świadomości nt. wartości niezależnego profesjonalnego konsultanta ślubnego.

Skład Zarządu, w drodze głosowania i na podstawie oceny efektywności, pozostał prawie niezmieniony. Funkcję Prezesa pełni Katarzyna Wachułka. W Zarządzie zasiadają: Kinga Nowakowska,Anna Piwońska i Kamila Kenig, nowym Sekretarzem została Bożena Pękala.
Rzecznikiem PSKŚ pozostaje Zuza Kuczbajska i Ewa Wardęga. Funkcję PR Managera będzie pełnić Małgorzata Kochanek.

Nasze szeregi powiększyły się o pięciu nowych Członków Nadzwyczajnych –Agata Chutnik, Kamila Baran, Dominika Kocoł-Pabian,Katarzyna Czerny, Urszula Sass. Cieszymy się, że nasze grono się powiększa i wierzymy, że za rok będzie nas jeszcze więcej. Tutaj idąc na przeciw Waszym oczekiwaniom, zmieniliśmy zasadę naboru nowych członków. Już w tym roku nabór odbywać się będzie dwa razy w roku, a o terminach będziemy Was informować.

Po całym dniu obrad, przyszedł także czas na nieformalne spotkanie. I jak zwykle w kuluarach w trakcie swobodnej rozmowy zacieśnialiśmy więzi i wymienialiśmy się cennymi doświadczeniami ostatniego sezonu. Dzięki uprzejmości grupy barmańskiej Bar4you- Mariusz Brużyński, zapoznaliśmy się z nowatorskim sposobem serwowania drinków- Barobot.

Drugi dzień spotkania upłynął nam na samokształceniu. Wspaniałe prowadzenie szkolenia z zakresu prawa poprowadziła współwłaścicielka Kancelarii Radcowie Prawni i Adwokaci Drab-Grotowska, Juszczyńska, Achler- pani Monika Drab-Grotowska. Dzięki poszerzonej wiedzy, jeszcze lepiej jesteśmy przygotowani do pracy na rzecz Naszych klientów.

Cieszymy się, że po raz kolejny mogliśmy spotkać się w tak licznym gronie. Całe spotkanie upłynęło w niezwykle miłej atmosferze, dzięki czemu pełni zapału, przystępujemy do pracy w nowym sezonie ślubnym.

Agaya

Styczeń 17, 2015

Walne Zgoromadzenie PSKŚ 2013 za nami

Listopad 22, 2013

Już po raz ósmy agencje ślubne z całej Polski, zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Konsultantów Ślubnych spotkały sie na dorocznym Walnym Zebraniu Członków. Tym razem gościł nas krakowski hotel Sheraton, któremu bardzo dziękujemy za profesjonalną i miłą obsługę.

 

Pierwszy dzień obrad był czasem wymiany doświadczeń i podsumowań całorocznych działań, z których najważniejszym jest obecnie nasza intensywna działalność na rzecz liberalizacji przepisów dotyczących możliwości zawierania ślubów cywilnych poza lokalem USC. Choć droga do pełnego sukcesu jest wciąż kreta i zawiła, w ostatnim roku udało nam sie dotrzeć z problemem do Senatu i zdobyć poparcie wielu instytucji i organizacji.

Nasze spotkanie miało także na celu opracowanie planu pracy na kolejny rok. Będziemy działać intensywnie i rzeczowo. Wciąż potrzebujemy Waszego wsparcia, ale będziemy tez wsparciem dla Was.

 

Skład Zarządu, w drodze glosowania i na podstawie oceny efektywności, pozostał niezmieniony. Funkcję Prezesa pełni Katarzyna Wachułka. W Zarządzie zasiadają: Kinga Nowakowska, Adriana Piekarska, Anna Piwońska i Kamila Kenig.

Rzecznikiem PSKŚ pozostaje Zuza Kuczbajska. Funkcję PR Managera będzie pełnić Ewa Wardęga.

 

W naszych szeregach powitaliśmy dwóch nowych Członków Nadzwyczajnych – Agnieszkę Kudelę z Trójmiasta oraz Paulinę Kabałę z Warszawy. Cieszymy się, że nasze grono sie powiększa i wierzymy, że za rok będzie nas jeszcze więcej.

 

Po całym dniu obrad, przyszedł także czas nieformalne spotkanie. We wnętrzach krakowskiej restauracji Piano Rouge, przy dźwiękach magnetycznego wokalu Ani Dudek, zacieśnialiśmy więzi i wymienialiśmy się cennymi doświadczeniami ostatniego sezonu.

 

Drugi dzień spotkania upłynął nam na połączeniu samokształcenia i dobrej zabawy. Dwaj znakomici trenerzy: Paweł Muzyczyszyn i Krzysztof Więczkowski przeprowadzili dla nas bardzo ciekawe i rozwijające szkolenie z zakresu efektywnej pracy z klientem. Dzięki metodom zastosowanym podczas warsztatów, wiemy, jak jeszcze lepiej i szybciej zrozumieć potrzeby naszych Klientów. Dowiedzieliśmy się więcej także o sobie nawzajem, co na pewno pozytywnie wpłynie na cale nasze Stowarzyszenie. Formuła tegorocznego Walnego Zebrania była zupełnie różna od dotychczasowych – postawiliśmy na nową jakość i atrakcyjną formę spotkania, wspólnymi siłami zadbaliśmy o niezwykle pozytywną atmosferę.

 

Cieszymy się, że po raz kolejny mogliśmy spotkać się w tak licznym gronie. Pełni zapału, przystępujemy do pracy, abyście już wkrótce mogli odczuć jeszcze większe jej efekty.

Jesteśmy po posiedzeniu Komisji Senackiej

Wrzesień 18, 2013

W dniu 10 września 2013 r. przedstawiciele PSKŚ (Katarzyna Wachułka, Anna Piwońska, Kamila Kenig) oraz PSFŚ (Kinga Taukert) uczestniczyli w posiedzeniu połączonych komisji senackich: Komisji Ustawodawczej oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, podczas pierwszego czytania projektu nowelizacji do ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, której celem miałoby być umożliwienie liberalnym urzędnikom stanu cywilnego udzielania ślubów poza lokalem USC również poza terenem własnej gminy. Obowiązująca obecnie rejonizacja nie pozwala na to, powodując, że nie można zawierać ślubów ślubnych w wielu miejscach, które doskonale nadają się do tego celu, gdyż ich piękno podkreśla godność i wagę ceremonii.

Za pomocą twardych danych statystycznych oraz zdjęć poglądowych próbowaliśmy przekonać członków komisji, że na takie zmiany czeka wiele par, które z różnych powodów nie planują zawierać ślubów wyznaniowych, ale nie odpowiada im też sztampowa forma i mało wytworna lokalizacja większości ceremonii cywilnych.

MSWiA pracuje nad projektem ustawy, która ma gruntownie zreformować pracę urzędów stanu cywilnego również w tym zakresie, jednak obawiamy się, że planowany termin wejścia w życie ustawy (1.1.2015 roku) może się przesunąć, tymczasem walka o zmiany toczy się już od czterech lat i chcielibyśmy wreszcie zobaczyć wymierne rezultaty.

Spośród obecnych na posiedzeniu członków komisji naszą inicjatywę poparł Pan Senator Janusz Sepioł, argumentując, że zmiana przecież jest drobna, a pewności co do wejścia w życie tworzonej ustawy mieć nie można. Wsparła nas również Pani Senator Helena Hatka, w przeszłości sama zatrudniona w służbie cywilnej. Pani Senator przypomniała, że administracja ma charakter służebny wobec obywateli, zaś prawo powinno być dla ludzi, a nie przeciw ludziom. Zasugerowała też, że udzielanie ślubów poza USC może wręcz obniżyć koszty jego funkcjonowania i postulowała, żeby – cytujemy - „odblokować myślenie nastawione na mnożenie trudności”.

Niestety nie brakowało głosów świadczących o niedocenieniu i/lub niezrozumieniu problemu – padło np. zdanie, że problem jest błahy, gdyż pary decydujące się na ślub cywilny nie są zainteresowane bogatszą oprawą ceremonii (podczas gdy nasze doświadczenia mówią coś zupełnie przeciwnego). Inny z członków komisji powołał się na przypadek gdy para młoda ubiegała się o ślub na Babiej Górze i przez uogólnienie zgłosił sprzeciw wobec wszystkich innych ślubów poza USC ze względu na wiążące się z tym trudności organizacyjne.

Zachęcamy Was do obejrzenia retransmisji z posiedzenia – zobaczcie sami, kto i na jakiej podstawie jest przeciwny naszej inicjatywie.
http://senat.atmitv.pl/SenatConsole/TransmissionArchiveItem.go?code=8KU196KSTAP1051

Zwracamy też Waszą uwagę na dwie istotne sprawy. Po pierwsze, MSWiA zaznaczyło, że nie wpływają doń skargi na wadliwe decyzje kierowników USC, odmawiających udzielenia ślubu poza lokalem urzędu w razie zaistnienia uzasadnionych okoliczności. Po drugie, przedstawiciel Biura Legislacyjnego stwierdził, że jeśli w jednej gminie okoliczności (np. za mała sala ślubów, brak dostępu dla niepełnosprawnych) uznawane są za wystarczające, aby udzielić ślubu poza lokalem, to powinny za takie uchodzić także w innych gminach. W razie rozbieżności decyzja podlega zaskarżeniu.

Drodzy narzeczeni, choć jesteśmy zbudowani niektórymi opiniami członków komisji, zachęcających do otwartości i usankcjonowania zmian obyczajowych, o tyle za groźne uważamy stanowisko tych, którzy gotowi są odrzucić drobny, a ważny projekt tylko dlatego, że wciąż nie doceniają skali problemu. W związku z tym apelujemy do Was – odwołujcie się od nieuzasadnionych decyzji odmownych, aby do władz państwowych dotarł Wasz głos w tej sprawie.

Highslide for Wordpress Plugin